Prijavite se za master stipendije iz oblasti demokratije i ljudskih prava

aug 19, 2021 | Novosti

ERMA (Evropski regionalni master program) poziva sve zainteresovane da se prijave za stipendije za master programe iz oblasti demokratije i ljudskih prava.

OBLAST:

demokratija, ljudska prava

OPIS

U pitanju je jednogodišnji interdisciplinarni master program koji je koordinisan od strane Univerziteta u Sarajevu (UNSA), Centar za interdisciplinarne studije (CIS) i Univeziteta u Bolonji (UNIBO), Odsjek za političke i društvene nauke. ERMA nudi intenzivan jednogodišnji master program u oblasti demokratije i ljudskih prava. Studenti imaju priliku da dobiju pune stipendije koje pokrivaju školarinu, životne i putne troškove.

Program ima 11 partnera:

 • Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Univerzitet u Bolonji, Italija
 • Univerzitet u Grazu, Austrija
 • Univerzitet u Banja Luci, BiH
 • Novi bugarski univerzitet, Bugarska
 • Universitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Ruhr-University Bochum, Njemačka
 • Univerzitet u Peloponezu, Grčka
 • Univerzitet u Prištini, Kosovo
 • Univerzitet Ćirila i Metodija, Sjeverna Makedonija
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija

Za program će biti odabrano 36 studenata.

USLOVI

Da biste se prijavili potrebno je da:

 • Ste završili studije u trajanju od 4 do 5 godina (3+2), minimum 240 kredita
 • Imate diplomu iz društvenih ili humanističkih nauka
 • Ostvarite traženi rezultat na testu engleskog jezika
 1. TOEFL IBT – minimum 83
 2. IELTS – min. 6.5
 3. CAE ili CPE Cambridge testovi

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

17.09.2021. godine

Detaljnije:

https://cis.unsa.ba/erma/

(mladiinfo.me)