Prijavite se za onlajn kurs o osnovima neuronauke

aug 18, 2022 | Aktivnosti, Novosti

HarvardX nudi besplatan onlajn kurs “Fundamentals of Neuroscience, Part 3: The Brain”, koji je namijenjen svima koji žele da ispitaju kako i šta pokreće vaš mozak u trećem kursu u uvodnoj seriji neuronauke.

 

OBLAST:

medicina

 

OPIS

Na ovom kursu ćete naučiti:

  • Kako senzorna percepcija funkcioniše u mozgu
  • Kako funkcioniše fiziologija vida, sluha, ukusa, mirisa, dodira, motoričke kontrole i drugih čula
  • Osnovna anatomija funkcionalnih područja mozga
  • Vizualni sistem mozga
  • Kako motorni podsistemi mozga izvršavaju i koordiniraju naše kretanje.
  • Kritični moždani sistemi koji održavaju život

Kurs traje otprilike osam nedelja, po tri do pet sati nedeljno, ali su vam nakon prijave svi materijali dostupni pa ga možete pratiti kad i koliko želite. Na engleskom je jeziku i besplatan je.

 

USLOVI

Da biste se prijavili potrebno je da razumijete engleski jezik.

 

NAČIN PRIJAVE:

Možete se prijaviti putem linka.

 

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

 

Detaljnije na:

https://www.edx.org/course/fundamentals-of-neuroscience-part-3-the-brain