Prijavite se za projekat aktivni građani zajedno za demokratiju

aug 20, 2021 | Novosti

A.C.T. za Demokratiju je projekat namijenjen svim omladinskim radnicima koji žele da nauče više o demokratiji kao konceptu i njenim mehanizmima rada. Obuka će se održati onlajn od 1 do 7. decembra.

OBLAST:

demokratija

OPIS

A.C.T. za DEMOKRATIJU je obrazovni put za motivisane i penzionisane omladinske radnike koji daje mogućnost da se dublje uđe u vrednosti, koncepte i efikasne mehanizme kako bi se obezbedilo učešće mladih kroz aktivan dijalog, saradnju i efikasno učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom nivou, nacionalnom i evropskom kontekstu.

Glavni cilj kursa obuke je pružanje podrške aktivnim omladinskim radnicima u shvatanju savremene demokratije kao koncepta i prakse, te u tome kako bi mogli preuzeti aktivnu ulogu protiv radikalizacije, govora mržnje i manipulacije stvaranjem sigurnog prostora za učenje i kritičko razmišljanje radi boljeg razumevanja njihove lokalne stvarnosti, obezbeđivanja efikasnih alata i radnih obrazovnih pristupa.

Za učešće će biti odabrano 30 ljudi.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani

NAČIN PRIJAVE

Možete se prijaviti putem sledećeg linka

ROK ZA PRIJAVU

25.10.2021.godine

Detaljnije na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-c-t-for-democracy-active-citizens-together-for-democracy.9530/

(mladiinfo.me)