Prijavite se za radionice „Unaprijedi svoje vještine“

sep 12, 2021 | Novosti

 

ADP-Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godine starosti da se prijave za učešće na tri edukativne radionice pod nazivom „Unaprijedi svoje vještine“, koje će se održati u Podgorici krajem septembra i početkom oktobra 2021. godine.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Prva radionica se odnosi na temu razvijanja vještina prevazilaženja stresnih situacija, izgradnje samopouzdanja i izgradnje zdravih odnosa. Radionica će ti pomoći da identifikuješ i koristiš korake za efikasno rješavanje problema, kao i da se lakše snalaziš sa tehnikom rješavanja istih. Prepoznavanjem kvaliteta samopouzdanja razviće se i tvoj odnos prema socio-emocionalnim vještinama, kao i građenje odnosa sa sobom i svojim vršnjacima.

Druga radionica se odnosi na temu digitalne pismenosti i upotrebe društvenih mreža u svakodnevnom životu. Cilj ove radionice je da unaprijediš svoja znanja i vještine kako bi na najbolji način iskoristila/o benefite koji digitalni svijet pruža.

Treća radionica se odnosi na temu razvijanja kritičkog mišljenja i inovativnog razmišljanja kako bi mogao/la da prepoznaš određene probleme u zajednici i kako bi radila/o na kreiraju inovativnih rješenja.

Cilj seta radionica „Unaprijedi svoje vještine” je da učesnici budu u stanju da reflektuju svoje vještine, ponašanje i vrijednosti na širu zajednicu i na taj način pomognu u širenju pozitivnog primjera drugim mladim ljudima. Takođe, učesnici će imati priliku da čuju i vršnjačke edukatore koji su učestvovali u obuci „Razvoj socio-emocionalnih vještina”, koja je realizovana u februaru ove godine. Edukativne radionice se realizuju u okviru projekta „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)”, podržanog od strane Uprave za sport i mlade.

USLOVI

Da biste se prijavili potrebno je da imate od 15 do 23 godine.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

16.09.2021. godine

Detaljnije na:

hosting.zid@gmail.com