Prijavite se za Školu ljudskih prava

sep 7, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Centar za gradjansko obrazovanje raspisuje konkurs za polaznike 26. generacije Škole ljudskih prava, koja će se održati 16. 09. 2022. godine.
Škola prava je odlično mjesto za sve srednjoškolce koji su voljni da se više informišu, druže i aktivno učestvuju u zagovaranju i promociji ljudskih prava i suzbijanju govora mržnje u svojoj sredini.

OBLAST

pravo

OPIS

Kroz teoriju i praksu putem višednevnog programa teži se što bolje približiti koncept ljudskih prava polaznicima, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoja ljudskih prava kroz generacije, kulture ljudskih prava, principa demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnog okvira i institucionalnih mehanizama na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.
Fokus ove generacije je stavljen na prepoznavanje i prijavljivanje govora mržnje ali i načine vođenja komunikacije kao kontranarativa govoru mržnje na društvenim medijima.
Svršeni polaznici stiču diplomu i pravo nastavka daljeg usavršavanja iz iste oblasti.
Pokriveni su troškovi putovanja, organizacije nastave, hrane i svih ostalih aktivnosti vezanih za program.
26. generacija Škole ljudskih prava organizuje se pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope.

USLOVI ZA PRIJAVU

Pravo učešća imaju:
– pripadnici marginalizovanih grupa
– redovni učenici srednjih škola sa područja glavnog grada Podgorice i opštine Tuzi.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem i slanjem prijave na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava, XXVI generacija“.

ROK ZA PRIJAVU:

8.9.2022. godine

Detaljnije na:
https://cgo-cce.org/2022/08/16/oglas-za-polaznike-xxvi-generacija-skole-ljudskih-prava/?fbclid=IwAR19neEYrdMHuXWmf6u_fXhhdP8czJcDNTUYcIlM3oNO3qYEzRGvZ8tkI_U

info@cgo-cce.org