Prijavite se za trening ekološke pismenosti u Španiji

aug 20, 2021 | Novosti

NJUVE (Instituto de le Juventud de Espana) u saradnji sa Erasmus+ poziva sve zainteresovane da se prijave na trening o ekološkoj pismenosti i zelenom tržištu rada koji će se održati u trajanju od 5-11. oktobra 2021. godine u Santanderu, Španija.

OBLAST:

ekologija

OPIS

U cilju osposobljavanja mladih ljudi za zeleno tržište rada, trening ima za cilj da pripremi i inspiriše profesionalce koji rade sa mladima i da ulažu ekološki fokus u svoje projekte orijentacije na tržište rada.

Cilj je obučiti 30 omladinskih stručnjaka (omladinski radnici, treneri, omladinski lideri i kreatori omladinske politike, mladi ljudi koji se bave zelenim pitanjima, studenti) o vođenju mladih sa kojima rade na njihovom putu zapošljivosti, sa posebnim fokusom na one kompetencije koje će morati da steknu za ispunjavanje zahtjeva rastućeg zelenog tržišta rada.

Ovaj trening je namijenjen za 30 učesnika. Jezik treninga je engleski. Organizatori snose troškove, kao što su hrana i smeštaj.

USLOVI

Mogu se prijaviti omladinski radnici, treneri, omladinski lideri i kreatori omladinske politike, mladi ljudi koji se bave zelenim pitanjima, studenti.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

29.8.2021. godine

Detaljnije na:

tca@injuve.es

(mladiinfo.me)