Prilika za posao: Administrativni suradnik/ca

aug 15, 2021 | Novosti

 

Kao djelatnik/ca na ovoj poziciji bit ćete zaduženi za administrativnu podršku u cilju optimizacije poslovanja ureda. Asistirat ćete kolegama i surađivati s nadređenima u poslovima koji se tiču svakodnevne komunikacije sa strankama, nabavkama uredske opreme, arhiviranja i drugih administrativnih poslova.

Od Vas očekujemo da učinkovito upravljate i prioritizirate različite radne zadatke s minimalnim nadzorom, tačno i na vrijeme. Ova pozicija naročito uključuje sposobnost samoinicijativnog postupanja, dobre procjene u donošenja odluka i prilagodljivost radu sa zahtjevnim strankama na ljubazan i profesionalan način, uključujući i u nerutinskim situacijama.

Radni zadaci i odgovornosti:

-prijem i komunikacija sa strankama na brz, ljubazan i profesionalan način; direktno, telefonom i putem e-pošte ili obične pošte

-arhiviranje dokumentacije

-protokoliranje i vođenje poslovnih upisnika

-koordinacija zakazanih termina i dobavljanje potrebne dokumentacije

-priprema i komunikacija s organima vlasti, sudom i sl.

-briga o svim sredstvima rada, nabavci uredskog materijala i sl.

-pripremanje sastanaka, prijemova, službenih večera i sl. (logistika)

-rad na posebnim zadatcima po nalogu nadređenih

-izdavanje i obrada računa, reklamacija i praćenje naplate

-praćenje i održavanje visokog nivoa zadovoljstva klijenata

-održavanje profesionalnog osobnog i poslovnog imidža

-održavanje poslovnih prostorija urednim i organiziranim

Uvjeti:

-završena srednja škola ili više

-snalažljivost i pristupačnost

-izražene komunikacijske sposobnosti (dikcija, govor, pisanje)

-sposobnost brze akumulacije specifičnih znanja

-izražene organizacijske sposobnosti, efikasnost i orijentiranost na detalje

-izvrsno pamćenje

-obveza čuvanja službene tajne i nakon prestanka rada, te održavanja profesionalne diskrecije

-sposobnost rada na Mac i Windows platformama i uredskim paketima programa

-minimalno godinu dana rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno unutar pravnih profesija

-sposobnost samostalnog rada

Prijavi se