Radionica na temu mikromobilnosti i javnog transporta

apr 20, 2022 | Aktivnosti, Novosti

ClimaSUM radionica: Mikromobilnost i javni transport održaće se u Banjoj Luci, 28. aprila 2022. od 12.00 do 16.30 časova, u konferencijskoj sali hotela Jelena.

Ova radionica drugi je u nizu događaja koje će Centar za životnu sredinu, ispred CIVINET mreže za Sloveniju, Hrvatsku i Jugoistočnu Evropu, organizovati u 2022. i 2023. godini, a sa ciljem povezivanja opština i gradova, akademske zajednice, te udruženja građana u Bosni i Hercegovini, a koji su zainteresovani za unapređenje održive urbane mobilnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Pored ove konferencije, u pomenutom periodu, Centar će organizovati niz radionica sa fokusom na razvoj Planova održive urbane mobilnosti (SUMP), participacije u donošenju prostorno-planske dokumentacije, načinima finansiranja, dobrim praksama i mjerama za upravljanje saobraćajem u urbanim sredinama, inovativne tehnologije, te razvoj parkirnih politika.

Troškove puta snose organizatori konferencije na način refundacije troškova učesnicima. Hrana i osvježenje u toku konferencije obezbjeđeni su od strane organizatora konferencije. Maksimalan broj osoba iz jedne institucije/udruženja/ poslovnog subjekta za učešće uživo je dvije, uz izuzetak opravdane potrebe za više.

Registracija učešća vrši se putem ovog linka, a rok za registraciju je 22. april 2022. do 23.59 časova.

NAPOMENA: Prisustvo konferenciji biće omogućeno i u online režimu, putem ZOOM aplikacije. Registracija učesnika na događaj potrebna je kako za učešće na lokaciji, tako i za online učešće. Broj osoba po instutuciji/udruženju/poslovnom subjektu za učešće online, nije ograničen.

Za dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla na: dragan.kabic@czzs.org

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).