Soft Skills Academy

jul 9, 2021 | Novosti

 

Soft Skills Academy je besplatna trodnevna radionica ličnih i profesionalnih vještina za studente svih fakulteta u Banjoj Luci, koja podstiče studente na razvoj neformalnih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti.

Teme koje ćemo obrađivati su:

  • Project menagement
  • Poslovna komunikacija 101
  • Pregovaračke vještine
  • Proaktivna komunikacija
  • Prezentacione vještine

Prijave su otvorene za sve studente Univerziteta u Banjoj Luci

Link za prijave
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch87_NlQcukneBmNbE300s0yLGYC7tVirvQLjxAAP9eSefJw/viewform