Spencer fondacija: Grantovi za konferencije

jul 30, 2021 | Novosti

 

Spencer fondacija prihvata projektne prijedloge za grantove za konferencije kako bi pružila podršku naučnicima u organizaciji malih istraživačkih konferencija, fokusiranih simpozijuma ili drugih oblika skupova oko važnih pitanja u istraživanju obrazovanja.

Ovaj program namijenjen je okupljanju istraživača, praktičara, kreatora politika i drugih važnih saradnika čija stručnost, osnovno znanje i praksa, teorijski uvid ili metodološka stručnost mogu biti angažirani na načine koji pomažu u nadogradnji i unapređivanju istraživanja u obrazovanju. Oni podstiču podnosioce zahtjeva da kreativno razmišljaju o tome kako sazivi mogu proširiti suštinski rad i uticaj obrazovnih istraživanja na unapređivanje rasne ravnopravnosti.

Fondacija rotira područje fokusa ovog programa svake godine kako bi generirala svježe ideje i perspektive o hitnim obrazovnim izazovima. Za ovaj ciklus finansiranja Spencer fondacija će podržati konferencije povezane s temom kritičnih pitanja u unapređivanju rasne ravnopravnosti u istraživanju obrazovanja.

O programu

Program grantova za konferencije pruža podršku naučnicima, praktičarima i kreatorima politika da razvijaju male istraživačke konferencije, fokusirane simpozije ili druge skupove za istraživanje kritičnih pitanja u unapređivanju rasne ravnopravnosti u istraživanju obrazovanja sa budžetima do 50.000 američkih dolara. Cilj programa je da kandidati okupljaju istraživače, praktičare, kreatore politika ili druge važne suradnike čija stručnost, osnovno znanje i praksa, teorijski uvid ili metodološka stručnost mogu biti angažirani na načine koji pomažu u nadogradnji i unapređivanju rasne jednakosti u istraživanju obrazovanja. Pozivaju sve potencijalne predlagače projektnih prijedloga kojima je cilj povećati trenutni opseg istraživanja rasne ravnopravnosti, razviti nova znanja kroz interdisciplinarni naučni angažman ili kao način suradnje kako bi se povećao uticaj obrazovnih istraživanja na praksu ili politiku. Dodatno, program prihvata prijedloge koji unapređuju konceptualizaciju perspektiva zasnovanih na snazi ​​i transformacije sistema. Konačno, program podstiče podnosioce projektnih prijedloga da razmišljaju inovativno o formatu i pedagogiji predloženih konferencija ili skupova.

Informacije o finansiranju

Kriteriji prihvatljivosti

  • Projektni prijedlozi za program dodjele grantova za konferencije moraju biti za male istraživačke konferencije, fokusirane simpozije ili sazive koji će istražiti kritična pitanja u unapređivanju rasne ravnopravnosti u istraživanju obrazovanja kako je navedeno u Izjavi o programu.
  • Glavni istražitelji (PI) i ko-istražitelji (Co-PI) koji se prijavljuju za grant za konferencije moraju imati doktorat iz akademske discipline ili struke ili odgovarajuće iskustvo u struci vezanoj za obrazovanje. Iako diplomirani studenti mogu biti dio projektnog prijedloga, oni ne mogu biti imenovani PI ili Co-PI.
  • PI mora biti povezan s neprofitnom organizacijom ili javnom/vladinom institucijom koja je voljna služiti kao administratorska organizacija ukoliko se dodijeli grant. Spencer fondacija ne dodjeljuje grantove direktno pojedincima. Primjeri administratorske organizacije: neprofitne ili javni fakulteti, univerziteti i istraživačke institucije, kao i druge neprofitne organizacije koje spadaju pod odluku 501 (c) (3) iz IRS-a (ili ekvivalentnim neprofitnim statusom ako je organizacija izvan Sjedinjenih Američkih Država).
  • Projektni prijedlozi se prihvaćaju iz SAD-a i iz inostranstva. Međutim svi projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, a budžeti u američkim dolarima.

Ograničenja

Projektni prijedlozi za podršku godišnjim konferencijama ili sastancima koji se trenutno održavaju ne ispunjavaju uslove za ovaj program. S tim u vezi, zahtjevi za finansiranje putovanja na trenutne godišnje konferencije ili sastanke također nisu prihvatljivi.
Predloženi budžeti za ovaj program ograničeni su na ukupno 50 000 američkih dolara i ne mogu uključivati troškove neizravnih troškova prema Spencerovim politikama.
PI i Co-PI ne mogu predati više od jednog projektnog prijedloga za ovaj program

Za više informacija posjetite https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants