Spisak članova ALF mreže

apr 12, 2023 | Nekategorisano

 1. Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla 

Adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 1, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Tel./fax: +387 35 258 077

E-mail:  orctuzla@bih.net.ba

Web: www.orctuzla.ba

Kontakt: Miralem Tursinović – nacionalni koordinator ALF BiH

 

 1. Pozorište mladih DIS Banja Luka

Adresa: Đure Daničića 1, 78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 92 55 99, mob.: + 387 65 61 48 63, + 387 65 46 95 85,

E-mail: disteatar@gmail.com 

Web: www.disteatar.com

Kontakt: Ognjen Bogdanović – direktor, Novica Bogdanović (060 36 02 111)

Članica od: 30. januar 2013.

 

 1. Humanitarna organizacija “Genesis Project”

Adresa:  Kalemegdanska 20, 78000 Banjaluka 

Tel/fax: +387 51 461 477

e-mail: genesis@blic.net, genesis@inecco.net

web: www.genesisbl.org

Kontakt: Dijana Pejić, izvršna direktorica, (065 527 794), Draško Stojčević, zamjenik direktora 

(065 565 168, genesis.drasko@gmail.com), Saša Šarić

Članica od: 16. Novembar 2015.

 

 1. U.G. UBUNTU Bijeljina

Adresa: Patrijarha Pavla 23/6, Bijeljina

Tel:  +387 65 604 573, 

Fax:  +38755211028

E-Mail:  ugubuntu@gmail.com, 

Web: http://www.facebook.com/TeatarUbuntu

Kontakt: Ivan Petrovic, Mirna Jovanović (065 793 084)

Članica od: 13. Avgust 2014.

 

 1. UG. Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR 

Adresa: Kralja Aleksandra 195, 74 000 Doboj

Tel.: + 387 53 205 371, fax: +387 53 205 372

Mob. +387 66 256 740, +387 65 879 326

E-mail: topeer@teol.net, nvotopeer@gmail.com, 

Web: http://topeer.ba/

Kontakt: Snežana Šešlija, Nataša Đorđić

Članica od: april 2012. 

 

 1. Omladinski Klub „Pod istim suncem“ Jablanica

Adresa: Trg Oslobođenja b.b., 88 420 Jablanica 

Tel.:  +387 36 753 475 

E-mail: okpis@bih.net.ba 

Web: http://www.okpis.org/

Kontakt: Haris Halilhodžić (061 251 927, haris.halilhodzic@gmail.com), 

Članica od: avgust 2009.

 

 1. Mostarski Teatar Mladih (MTM) Mostar

Adresa: Maršala Tita 128, 88 000 Mostar 

Tel.: +387 36 558 485; fax: +387 36 558 486, 061 626 978

E-mail: djulicsejo@gmail.com , teataremteem@gmail.com 

Kontakt: Sead Đulić, Armin Hadzimusić, Sara Kljajić

Članica od: avgust 2009.

 

 1. Bosanski Centar za dramski odgoj (CDO) Mostar

Adresa: Maršala Tita 128, 88 000 Mostar 

Tel.:  +387 36 558 485, +387 36 558 486, 061 626 978

E-mail: djulicsejo@gmail.com, teataremteem@gmail.com

Web: http://www.cdobih.org/cdo/index.php

Kontakt: Sead Đulić, Izida Sakić 

Članica od: avgust 2009.

 

 1. Agencija Lokalne Demokratije – LDA Mostar

Adresa: Fra Ambre Miletića 30, 88 000 Mostar 

Tel.: +387 36 333 830  

E-mail: ldamostar@aldaintranet.org

Web: http://www.ldamostar.org/

Kontakt: Dženana Dedić, izvršna direktorica (+387 61 906 867), Maja Vejzovic Voloder Project development i Oficirka za menadžment (+387 61 499 094, maja@ldamostar.org)

Članica od: 20. septembar 2010.

 

 1. proMENTE socijalna istraživanja – Social Research Sarajevo

Adresa: Kranjčevićeva 35, 71 000 Sarajevo 

Tel.: +387 33 556 865, +387 33 556 866 (fax), mob. 062 991 821

E- mail: info@promente.org; ivona@promente.org, lamija.spahic@promente.net, info@promente.net

Web: http://www.promente.org/

Kontakt: Ivona Čelebićić, Lamija Spahić 

Članica od: juli 2009.

 

 1. Međunarodni centar za mir Sarajevo – Festival Sarajevska zima – IPC

Adresa: Titova 9a/V, 71 000 Sarajevo 

Tel.:  061 088 791

E-mail: ibrahim.spahic1@gmail.com

Web: www.sarajevskazima.ba

Kontakt: Ibrahim Spahić (ibrahim.spahic1@gmail.com), 

Članica od: septembar 2009.

 

 1. Bošnjački Institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 21, 71 000 Sarajevo

Tel.: 033 279 763 (fax), 033 279 805, 033 279 833

Fax:  033 279 777

Mob.: 061 521 159, 061 804 224

e-mail: info@bosnjackiinstitut.ba

Web: http://www.bosnjackiinstitut.ba/

Kontakt: Amina Rizvanbegović Džuvić (aminar@bosnjackiinstitut.ba), Narcisa Puljek-Bubrić (narcisap@bosnjackiinstitut.ba)

Članica od: 2. februar 2012.

 

 1. Fondacija Mirovna akademija – Peace Academy – FMA Sarajevo

Adresa:  Porodice Ribar 8, 71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387 33 950902

Mob.: 061 488 978

E-mail: randall@mirovna-akademija.org

Web: http://www.mirovna-akademija.org

Kontakt: Randal Puljek – Shank

Članica od: april 2012./maj 2020.

 

 1. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa – Center for public interest advocacy – CPI 

Adresa: Put života 12,  71 000 Sarajevo 

Tel.: +387 33 259 595

Fax: +387 33 259 597

Mob: +387 61 165 166, +387 61 271 638

E-mail: zoran.ivancic@cpi.ba, damir.mehmedbasic@cpi.ba, sandinabosnjak@gmail.com, alen.vezagic@cpi.ba

Web: http://www.cpi.ba/

Kontakt: Zoran Ivančić, Damir Mehmedbašić, Sandina Bošnjak, 

Članica od: 21. novembar 2012.

 

 1. Fondacija CURE Sarajevo

Adresa: Dolina 1, Kuća ljudskih prava, 71000 Sarajevo

Tel/fax: +387 33 207 561, 033 742 926, 061 443 961

e-mail: info@fondacijacure.org, denija@fondacijacure.org

web: www.fondacijacure.org

kontakt: Marija Vuletić – Project koordinatorica,

Jadranka Miličević – direktorica, 

Vedrana Frašto – Office menadžerica 

Denija Hidić

Članica od: 17. Juni 2015. 

 

 1. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) Sarajevo

Adresa: Grbavička 51, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 978 600

Fax: +387 33 978 605

e-mail: official.udik@outlook.com

web: www.udik.org

kontakt: Edvin Ćudić  predsjednik (edvin_cudic202@hotmail.com), Vanja Tripić – office menadžer

Članica od: 11. Septembar 2015

 

 1. Centar za postkonfliktna istraživanja (PCRC) Sarajevo

The Post-Conflict Research Center (PCRC) Sarajevo
Adresa: Pruščakova 21, 71000 Sarajevo
Tel/fax: 061 274 997
E-mail: pcrc.bih@gmail.com

Web: www.p-crc.org
Kontakt osobe: Velma Šarić – osnivačica i predsjednica velma@p-crc.org

Članica od: 16. Novembar 2015.

 

 1. Udruženje “Sarajevo susret kultura – Sarajevo meeting of cultures

Adresa: Alipašina 53, 71000 Sarajevo

Te/Fax: +387 33 974 491

Mob: +387 63 895 094

e-mail: info@smoc.ba, dino.mujkic@smoc.ba

web: http://www.smoc.ba

Kontakt osobe: Dino Mujkić, Jana Čarkadžić

Članica od: 16. Novembar 2015.

 

 1. Udruženje za razvoj medija i civilnog društva – URMCD  Sarajevo

Adresa: Avde Hume 9, 71000 Sarajevo 

Tel: +38761604833  

email: urmcd.sarajevo@gmail.com 

web: www.urmcd.org 

Kontakt osobe: Haris Dedović, dedovicharis@gmail.com +38761604833, Irma Rešidović, irma.residovic@gmail.com +38762254644 

Učlanjeni u mrežu: 2. Oktobra 2021.

 

 1. Youth for peace Sarajevo

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 35

71000 Sarajevo

Telefon: +387 61 502 185

E-mail: info@peace.ba

Web: http://www.peace.ba

Kontakt: Daniel Eror – predsjednik; Emina Frljak – Programska koordinatorica

Članica od: Mart 2022.

 

 1. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju

Addresa: Hrasnička cesta 3a 71210 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 975 002, +387 33 975 039, 033 975 039

Fax: +387 33 975 030

E-Mail: administration@ssst.edu.ba

E-Mail (2): jasmina.bajramovic@ssst.edu.ba

E-Mail (3): maja.savic@ssst.edu.ba

Website: https://www.ssst.edu.ba/

 

 1. Asocijacija roditelja hendikepirane djece i mladih LEPTIR Srebrenica

Adresa: Potočari bb, 75 433 Potočari/Srebrenica 

Tel: +387 56 440 080, mob: 066 023 128

E-mail: sleptir@teol.net, zkatanic23@gmail.com, svleptir@gmail.com

Kontakt: Željka Katanić, Vesna Stjepanović 

Članica od: 29. septembar 2010.

 

 1. DRAFT Teatar Tuzla

Adresa: Tuzlanskog odreda 8, 75 000 Tuzla

Tel.: +387 61 735 737 

E-mail: draftteatar@gmail.comteatar@draft.ba, projects@draft.ba

Kontakt: Dragan Tešić, Emir Sejranić (061 168 929)

Web: www.draft.ba

Članica od: juli 2009.

 

 1. Forum Građana Tuzle (FGT)

Adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 1, 75 000 Tuzla

Tel.: +387 35 258 075, fax: 035 258 079, mob: 061 820 563

E-mail: forum_tz@bih.net.ba, danijel@forumtz.org

Web: www.forumtz.org

Kontakt osobe: Vehid Šehić, Danijel Stjepanović

Članica od: septembar 2009.

 

 1. MAGIC FACTORY Tuzla – Tuzla Film Festival

Adresa: Maršala Tita 151, 75 000 Tuzla

Tel: +387 35 258 267, 061 722 167

E-mail: magicfactory5@gmail.com

Web: www.magicfactory.com

kontakt: Boris Balta,  baltaboris@tff.ba

Članica od: avgust 2010.

 

 1. Udruženje “Tuzla Uživo” – “Tuzla Live” Association & “BRDO” Coworking space
  Adresa: Kula 61, 75000 Tuzla, BiH
  Tel.: +387 62 761.331
  E-mail: info@tuzlalive.org, tuzlalive@gmail.com
  web: www.tuzlalive.org

Kontakt: Anes Husanović, (061 164 312, anes.husanovic@tuzlalive.org), – Jelena Husanović, (062 805 966, jelena@tuzlalive.org)

Članice od: 7. Oktobar 2015.

 

 1. Udruga mladih „ENTER“

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 72250 Vitez

Telefon: +387 63 335 334, 030 717 077

Mob: +387 63 335 334

E-Mail: info@vitez.info, ivanhaj@gmail.com , enter@vitez.info

Web: www.vitez.info

Kontakt: Ivan Sajević, predsjednik, Marina Božić

Članica od: 08. Maj 2015. 

 

 1. Gradsko Kazalište mladih Vitez

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 72250 Vitez

Telefon: +387 63 247 502

e-mail: kazalistevitez@gmail.com

kontakt: Ivona Matošević 

članica od: januar 2020.

 

 1. Agencija lokalne demokratije Zavidovići

Adresa: Omladinska 10., 72220 Zavidovići
telefon/faks: +387 32 877 008, 061 788 835
E-mail: lda-zavidovici@aldaintranet.org

Web: lda-zavidovici.org
Kontakt: Slađan Ilić: sladjan@bih.net.ba 

Članica od: 16. Oktobar 2015.