SQL Server za početnike: Oporavak likvidnosti u periodu krize

jul 8, 2021 | Novosti

 

Interaktivni seminar

Oporavak likvidnosti u periodu krize

Datum održavanja: 28.07. – Sarajevo
Kroz interaktivni seminar će vas voditi Elvir Čišija, ekspert sa preko 20 godina iskustva u projektovanju, razvoju i administraciji baza podatak.

Seminar je ograničen na 16 učesnika, požurite sa prijavom! Seminar možete pohađati i online uživo, iz vlastitog doma ili ureda!

Ako ste programer koji radi na razvoju aplikacija koristeći Java, .NET ili neki drugi programski jezik koji koristi relacionu bazu podataka onda morate naučit i rad sa bazama podataka kako biste efikasno radili svoj posao. Čak i ako ste napredni korisnik računara i želite naučit manipulisati podacima koji se smještaju u bazu podataka, na pravom ste mjestu. Podacima se može manipulisati i korisno ih iskoristiti čak i bez naprednog znanja drugih programskih jezika.

Jeste li spremni zaroniti u svijet manipulisanja podacima? Trebat će vam dobro razumijevanje načina na koji se podaci pohranjuju, obrađuju i pristupa istim. Morat ćete identificirati različite vrste baza podataka koje odgovaraju vrsti podataka s kojima radite i šta obrada podataka zahtijeva.

Tokom našeg interaktivnog seminar naučit ćete osnovne koncepte koji stoje iza relacionih baza podataka i sistema upravljanja relacionim bazama podataka (RDBMS). Proučit ćete relacione modele podataka i otkriti kako se oni stvaraju i koje koristi donose te kako ih možete primijeniti na vlastite podatke. Upoznat ćete se s jednim od najboljih alata za pohranu podataka koji se trenutno koristi.

Interaktivni seminar je brz i lagan uvod u SQL Server i svijet relacionih baza podataka. Pokazuje kako rade baze podataka i kako koristiti jezik T-SQL vježbajući na jednom od najrasprostranjenijih i najsnažnijih sistema za upravljanje bazama podataka u korporativnom svijetu: Microsoft SQL Server.

Teme:

– Uvod u relacione baze podataka:
– Relacione baze podataka
– SQL Server Management Studio
– Uvod u TSQL
– Modeliranje podataka i normalizacija
– Modeliranje podataka
– Kreiranje baze podataka
– Izmjene u strukturi baze podataka
– Osnove normalizacije
– Relacije
– Uvod u relacije
– Planiranje referencijalnog integriteta
– Performanse
– Indexi
– Performanse upita
– Konkurentnost u izvršavanju upita
– Objekti baze podataka
– Tabele
– View-ovi
– Stored procedure
– Trigeri i funkcije

Cilj seminara:

Približiti polaznicima rad sa bazama podataka i pokazati da ne trebaju posebne vještine da bi se ovladalo navedenim tehnikama kao i unaprijediti znanja polaznika koji su se imali iskustva u radu sa podacima.

Seminar je namijenjen:

Polaznicima koji su zainteresovani da uzmu učešće u radu sa bazama podataka ili čija je uloga proširena tako da uključuje rad sa bazama podataka. Namijenjen je i onima koji imaju određeno znanje iz ove oblasti koje žele da prošire.

Cijena:

Kotizacija za učešće na seminaru SQL Server za početnike iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 20. jula iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

  • Učešće na seminaru
  • Dokumentaciju i nastavni materijali u printanoj formi
  • Materijal za pisanje
  • Potvrdu o učešću na seminaru
  • Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

DETALJAN SADRŽAJ I PRIJAVA