Udruženje Colibri zapošljava!

aug 23, 2021 | Novosti

 

Udruženje Colibri raspisuje OGLAS Za prijem vanjskog saradnika za organiziranje i vođenje programaMUZIKOTERAPIJA – 1 izvršilacu Centru za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju.

Pored opštih uslova (punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, državljanstvo Bosne i Hercegovine, dokaz da se protiv podnosioca prijave ne provodi krivični postupak), posebni uslovi za kandidate/kandidatkinje su:

• VSS, muzička akademija, pedagoški smijer

• Iskustvo u radu sa djecom uzrasta od 2 do 18 godina najmanje 2 godine – poželjno iskustvo u radu sa djecom sa poteškoćama uz savremene metodologije u radu

• Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kratkom biografijom slati na slijedeću adresu: udruzenjecolibri@gmail.com

• Kontakt telefon za dodatne informacije 033/205-170

(hocu.ba)