Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo: U toku je upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije

jul 21, 2021 | Novosti

 

Svi zainteresovani polaznici koji su završili srednju školu, višu ili visoku VSS bilo kojeg smjera mogu se javiti zbog upisa u programe za navedena zanimanja u ovoj Ustanovi kao organizatoru obrazovanja odraslih.

Programi formalnog obrazovanja koji su na raspolaganju kandidatima su sljedeći:

• Medicinska sestra – tehničar

• Psiho gerijatrijska sestra – tehničar

• Stomatološka sestra – tehničar

• Poslovno – pravni tehničar

• Ekonomski tehničar

• Mašinski tehničar

• Građevinski tehničar

• Turističko hotelijerski tehničar

• Tehničar hortikulture

• Zidar-fasader

• Keramičar – podopolagač

• Moler – farbar

• Bravar

• Operater na CNC mašinama

• Zavarivač

• Vozač motornih vozila

• Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

• Kuhar

• Konobar

• Lugar

• Stolar

• Tapetar- dekorater

• Plinski i vodoinstalater

• Elektroinstalater

• Zubni tehničar

• Grafički tehničar-Web dizajner

Također, obavještavamo javnost da ova Ustanova ima akreditovane programe neformalnog obrazovanja za tradicionalne stare zanate i to:

• Kazandžija

• Zlatar

• Izrađivač kožne galanterije

Kao i neformalne akreditovane programe za obuke:

• CNC operater

• Njemački jezik

• Engleski jezik

• Informatika

Navedeni programi neformalnog obrazovanja za osposobljavanje kao Javno priznati programi su akreditovani od strane nadležnog Ministarstva, a radi se o osposobljavanju za gore navedena zanimanja.

Uz prednje navedeno ova Ustanova je nedavno provela i “Osnovnu andragošku obuku” za svoje predavače iz procesa nastave i na taj način stekla pravo da i ona bude edukator za andragošku obuku zaposlenika Organizatora obrazovanja odraslih.

S tim u vezi Ustanova je objavjestila sve Organizatore obrazovanja odraslih, ali ih i ovim putem poziva da izvrše prijavu za učešće na obuci “Osnovna andragoška obuka” za svoje uposlenike, a što je u skladu i sa aktom Ministartsva broj: 11-04/02-34-26969/21 od 01.07.2021. godine.

Informacije o Programima formalnog, neformalnog obrazovanja i obuka kandidati mogu dobiti lično u Ustanovi za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo na lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 18/III, pozivom na broj telefona 033/550-755 ili putem e-maila novazanimanja@gmail.com.

(klix.ba)