Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo: U toku upis u programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i obuke

sep 20, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Svi zainteresovani polaznici koji su završili srednju školu, višu ili visoku VSS bilo kojeg smjera mogu se javiti zbog upisa u programe za navedena zanimanja u ovoj Ustanovi kao organizatoru obrazovanja odraslih.

Programi formalnog obrazovanja koji su na raspolaganju kandidatima su sljedeći:

• Medicinska sestra – tehničar

• Psiho gerijatrijska sestra – tehničar

• Stomatološka sestra – tehničar

• Poslovno – pravni tehničar

• Ekonomski tehničar

• Mašinski tehničar

• Građevinski tehničar

• Turističko hotelijerski tehničar

• Tehničar hortikulture

• Zidar-fasader

• Keramičar – podopolagač

• Moler – farbar

• Bravar

• Operater na CNC mašinama

• Zavarivač

• Vozač motornih vozila

• Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

• Kuhar

• Konobar

• Lugar

• Stolar

• Tapetar- dekorater

• Plinski i vodoinstalater

• Elektroinstalater

• Zubni tehničar

• Grafički tehničar-Web dizajner

• Fizioterapeutski tehničar

• Laboratorijsko – sanitarni tehničar

Također, obavještavamo javnost da ova Ustanova ima akreditovane programe neformalnog obrazovanja i to:

• Bravar, Zavarivač, Elektroinstalater, Elektromehničar,

• Rukovaoc građevinskim i pretovarnim mašinama: kran, bager, valjak, viljuškar,

• Kuhar, Konobar, Poslastičar,

• Izrađivač kožne galanterije,

• Kovač, kazandžija, zlatar,

• Operater na CNC mašinama,

• Njemački jezik,

• Engleski jezik,

• Informatika.

Navedeni programi neformalnog obrazovanja za osposobljavanje kao Javno priznati programi su akreditovani od strane nadležnog Ministarstva, a radi se o osposobljavanju za gore navedena zanimanja.

Javni poziv za upis u program prekvalifikacije ostaje otvoren do 10.10.2022. godine.

Za potrebe provođenja praktične nastave za polazike medicinskih zanimanja Ustanova “Nova zanimanja” je osigurala medicinsko-biohemijski laboratorij.

Pored toga, Ustanova “Nova zanimanja” je osigurala i prostor (poligon) za provođenje praktične nastave za polaznike upisane za zanimanje Rukovaoc građevinskim i pretovarnim mašinama: Kran, bager, valjak, viljuškar.

Takođe, u toku su Javni pozivi za sufinansiranje troškova obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba od strane Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Općine Ilidža, uz određene uslove.

Informacije o Programima formalnog, neformalnog obrazovanja i obuka kandidati mogu dobiti lično u Ustanovi za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo na lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 18/III, pozivom na broj telefona 033/550-755 ili putem e-maila novazanimanja@gmail.com.