Vlada Brčko distrikta BiH dodjeljuje studentske stipendije za 2022. godinu

aug 1, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Vlada Brčko distrikta BiH objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH.

Stipendije se dodjeljuju za period od 1.1.2022. do 31.07.2022. godine, a pravo prijave imaju redovni studenti koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija, uz uslove da u trenutku podnošenja prijave ne ponavljaju godinu studija i da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva.

Dodjeljuje se ukupno 200 stipendija i to: do 30 stipendija studentima prve godine prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije, ili su ostvarili prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja a koji po istom osnovu nisu bili korisnici stipendije; do 10 stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena 10,00 ili 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5 na javnim visokoškolskim ustanovama; do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija; do 3 stipendije studentima pripadnicima nacionalne manjine koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija; do 5 stipendije studentima prve i viših godina prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, do 117 stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija, do 30 stipendija studentima prve i druge godine drugog ciklusa studija.

Stipendije se isplaćuju za period januar – juli 2022. godine jednokratno u iznosu od 1.400,00 KM, i nastavak stipendiranja za period oktobar – decembar 2022. godine jednokratno u iznosu od 600,00 KM.

U konkursu se, između ostalog, navodi da je uz prijavu na javni poziv potrebno dostaviti i sve potrebne dokumente, a dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH ob.bdcentral.net.
Prijave s priloženim dokumentima mogu se dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH
Prijave su otvorene do 2. septembra 2022. godine, a za više detalja možete pogledati font color=”#3d87bf”>Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu.