VTK BiH poziva na nominovanje projektnih ideja za unapređenje reciklažnog sektora

aug 8, 2021 | Novosti

 

Slijedom inicijative privrednika reciklažne industrije, a u skladu sa zaključcima konferencije “Kreiranje i jačanje zelenih lanaca u Bosni i Hercegovini” koja se održala u martu 2021. godine, cilj Vanskotrgovinske komore BiH je prikupljanje ideja za unapređenje ovog sektora.

– Ukoliko na osnovu prikupljenih odgovora i u okviru realnih mogućnosti, budemo u prilici da objedinimo zajednički interes u vidu jednog integralnog projektnog prijedloga koji bismo na organizovanom skupu promovisali potencijalnim partnerima, donatorima i/ili investitorima, smatramo da bi se postigli pozitivni rezultati i dugo očekivani pomaci u reciklažnoj industriji BiH – poručuju iz VTK BiH.
Kako dodaju, za sada, u početnoj fazi potrebno je samo kratko obrazloženje projektne ideje jer je cilj skupa promocija potencijala i ideja.

– Tek u narednoj fazi, ukoliko poslije pomenutog skupa bude zainteresovanih partnera koji bi bili spremni podržati ideju(e), onda bi se započelo sa pisanjem projekata u odnosu na raspoložive mogućnosti zainteresovanih donatora i u skladu sa njihovim propisanim procedurama. Pored navedenog zajedničkog sektorskog projekta, svakako da ćete imati priliku promovisati i vlastite pojedinačne projekte potencijalnim partnerima jer će im oni biti dostavljeni kao prateći materijal u izvornom obliku – dodaje se.

Ukoliko imate konkretnu projektnu ideju do 20.08.2021. popunite ANKETNI UPITNIK