Webinar Digitalni marketing i društveni mediji za nevladine organizacije

aug 24, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE organizira webinar o temi koja se tiče digitalnog marketinga i društvenih medija za nevladine organizacije. Cilj webinara jeste unaprijediti praktična i teorijska znanja učesnika o efikasnoj i praktičnoj primjeni različitih digitalnih tehnologija i društvenih medija kao marketinških alata koji mogu imati značajne pozitivne efekte za rad nevladinih organizacija.

Tokom webinara Digitalni marketing i društveni mediji za nevladine organizacije učesnici/e će imati priliku slušati i učestvovati u obradi sljedećih tema:

  • Precizno targetiranje – izdvajanje ciljne skupine
  • Izdvajanje ključnih riječi za pripremu kampanje
  • Kreiranje osnovnog kontenta za digitalno oglašavanje
  • SEO i optimizacija web stranice – Landing Page
  • Oglašavanje putem socijalnih medija – Facebook i Instagram
  • Oglašavanje putem Google Ads (Google Search, YouTube i Google Display Network)
  • E-mail marketing (newsletter) i poslovna komunikacija putem LinkedIn-a
  • Planiranje budžeta za digitalni marketing
  • Google Analytics, optimizacija kampanja i izvještavanje
  • Kreiranje digitalne strategije za nevladine organizacije.

Webinar Digitalni marketing i društveni mediji za nevladine organizacije je vrlo značajan jer danas živimo u tzv. medijatiziranom društvu, u kojem više od jedne trećine globalne populacije aktivno koristi društvene mreže, a kanali komunikacije se svakodnevno razvijaju ili se stvaraju novi.

Tokom trajanja webinara učesnici/ce će putem interaktivnih radionica i vježbi da razvijaju svoja znanja i vještine u oblasti digitalnog marketinga i društvenih medija. Od učesnika se očekuje aktivan pristup i angažman u realizaciji spomenutih aktivnosti. Webinar će se održati putem online platforme Zoom. Detaljnije tehničke informacije, program rada i link za pristup webinaru, odabrani učesnici/ce, dobiti će nekoliko dana pred početak webinara.

Potvrda o učešću na webinaru:

Potvrdu o učešću na webinaru dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja webinara.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem maila mateja.bojat@usaideinspire.ba ili putem telefona 033 778 772.

Detalji o događaju

Početak događaja 08-30-2022 9:00 am
Završetak događaja 08-31-2022 2:00 pm
Početak registracije 08-22-2022 6:00 am
Slobodnih mjesta 28
Krajnji datum prijave 09-28-2022 3:30 pm

ppmg.ba