Želimo biti ravnopravni, a jesmo različiti

aug 3, 2021 | Novosti

 

U okviru okruglog stola “Sva lica pristupačnosti II“ koji je održan 26. jula u Sarajevu zaključeno je da osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno vidljive i da je potrebno izraditi plan kako bi se riješili njihovi problemi u saobraćaju i pri zapošljavanju.

Priredio: Đorđe Krajišnik

Barijere i prepreke

„Mi želimo biti ravnopravni, a jesmo različiti. Međutim, ta različitost nas ne smatra da trebamo imati barijere i prepreke u društvu u kojem živimo. U društvu treba obezbijediti sve uslove da ravnopravno sa svim građanima učestvujemo u razvoju naših zajednica“, kazao je u okviru okruglog stola Željko Volaš iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Osobe sa invaliditetom, istaknuto je, od donosioca odluka traže da se uklone fizičke, informacijske i tehnološke barijere.

„Na primjer u tramvaju je problem taj da ne postoji najava zvučnih stanica. Ako je pristupačan objekat, a pristup do objekta nije onda to čak nije ni polovično rješenje. Također, one mogućnosti koje ima slijepa osoba u Sarajevu treba da ima i slijepa osoba u Donjem Vakufu. Predrasude o osobama sa invaliditetom su još uvijek velike a njihove potrebe ne prate se na tržištu rada.

Ravnopravno različiti

Koriste se neki benefiti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na način da poslodavac zaposli invalidnu osobu koja najčešće radi od kuće, daje joj platu godinu dana i onda je ponovo vrati na biro za zapošljavanje, rekao je član Udruženja slijepih KS Selmir Isaković.

Okrugli sto je organizovan u okviru kampanje “Ravnopravno različiti“ koja se realizira u sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji finasira Evropska unija, a provodi UDAS u partnerstvu s Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto više“.

(mreža-mira)