ALF BILTENI
ALF Bilten za oktobar i novembar 2023

ALF Bilten za oktobar i novembar 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je peti broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (oktobar – novembar 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti,...

read more
ALF Bilten za august i septembar 2023

ALF Bilten za august i septembar 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je četvrti broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (avgust – septemar 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti,...

read more
ALF bilten za Juni – Juli 2023.

ALF bilten za Juni – Juli 2023.

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je treći broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (juni – juli 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti, projekte,...

read more
ALF Bilten januar-mart 2023

ALF Bilten januar-mart 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je drugi broj tromjesečnog Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (januar – mart 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za...

read more