Prijavite se na takmičenje za najbolje eseje

jul 7, 2021 | Novosti

 

MIP poziva sve studente da uzmu učešće u takmičenju za najbolje eseje u okviru drugog ciklusa Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa video predavanja , pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS:

Studenti se ohrabruju da istraže širok spektar relevantnih, izazovnih i savremenih tema po sopstvenom izboru u okviru opštih pitanja koja se odnose na rad i nasleđe MKSJ-a i IRMCT-a.

Najbolji eseji biće izabrani za objavljivanje, a autori prvoplasiranih eseja (po jedan po univerzitetu koji učestvuje) biće nagrađeni jednomesečnom plaćenom stipendijom u Mehanizmu u Hagu.

USLOVI:

Mogu se prijaviti svi zainteresovani studenti.

NAČIN PRIJAVE:

Kako biste se prijavili potrebno je da esej pošaljete na:

mip@irmct.org, koristeći temu: takmičenje u esejima 2021.

Eseji se mogu predati na bosanskom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, makedonskom, albanskom i engleskom jeziku.

ROK ZA PRIJAVU:

20.08.2021. godine

Detaljnije:

Više informacija možete dobiti putem mejla: mip@irmct.org.

(mladiinfo.me)