Aktivnosti ORC-a

Čitaj publikaciju: YouthInfoComp

Usluge za informisanje i savjetovanje mladih igraju ključnu ulogu u prelasku mladih u odraslo doba. Iako je profesija dobro organizovana i oslanja se na historiju dostojnu poštovanja, definisanje omladinskog radnika za informisanje ili koje kompetencije mora da posjeduje daleko je od toga da bude jednoglasno utvrđeno.

read more